Fuchs, Christian
  • Heimatclub: G&CC am Hockenberg
  • Handicap: 5,2
  • Aktueller Driver: TaylorMade Rocketballz
  • Lieblingsgolfer? Martin Kaymer
  • Wie sind deine Drives? ca. 235 Meter gerade bis Fade