Wolf, Sebastian
  • Heimatclub: GC Buxtehude
  • Handicap: 14,1
  • Aktueller Driver: TaylorMade Rocketballz
  • Lieblingsgolfer? Phil Mickelson
  • Wie sind deine Drives? Grundsätzlich gerade